چگونه بازی های ویندوزی را در گنو/لینوکس اجرا کنیم ؟

چگونه بازی های ویندوزی را در گنو/لینوکس اجرا کنیم ؟
بازی در لینوکساکثر علاقه مندان به بازی های کامپیوتری به علت این تصور ا...