مقدمه‌ای بر اصطلاحات شبکه و پروتکل‌ها

مقدمه‌ای بر اصطلاحات شبکه و پروتکل‌ها
در اینجا ما در مورد اصطلاحات پایه، پروتکل‌های مشترک، و مسئولیت‌ها و وی...