پشتیبان گیری از لینوکس سرور با BitTorrent Sync

پشتیبان گیری از لینوکس سرور با BitTorrent Sync
در این آموزش توضیح میدهیم که چگونه BitTorrent Sync را نصب کنیم و از آن...