راه اندازی NFS Share در Ubuntu 16.04

عبارت NFS کوتاه شده Network File System میباشد و در اینجا  قصد داریم...